Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 oktober 2020.

Huis & Beeld is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in de wijze waarop Huis & Beeld jouw privacy beschermt. Op deze pagina lees je hoe Huis & Beeld met de verwerking van jouw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Huis & Beeld. Je dient je ervan bewust te zijn dat Huis & Beeld niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens

Huis & Beeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van Huis & Beeld en/of omdat je deze gegevens zelf aan Huis & Beeld verstrekt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar Huis & Beeld verzendt, is het mogelijk dat Huis & Beeld die berichten bewaart. Soms vraagt Huis & Beeld naar persoonlijke gegevens die voor het uitvoeren van de betreffende dienst relevant zijn. Door beter inzicht te krijgen in jou als klant kan de dienst beter afgestemd worden op jouw vraag of wens t.a.v. de te leveren dienst door Huis & Beeld.

Delen van jouw persoonsgegevens

Huis & Beeld verzamelt of gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de dienst en/of de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Huis & Beeld verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Mocht voor de uitvoering van de te leveren dienst door Huis & Beeld het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met derden, dan gebeurt dit alleen indien jouw uitdrukkelijke toestemming daarvoor is gegeven.

Huis & Beeld maakt gebruik van boekhoudprogramma “e-Boekhouden.nl”. Via deze website wordt een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gehanteerd van jouw gegevens. Meer informatie hierover vind je hier.

Beveiligen en bewaren

Huis & Beeld neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Huis & Beeld zorgt hiermee dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Huis & Beeld bewaart jouw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, samenstelling huishouden, functie, leeftijd) niet langer dan noodzakelijk is. Huis & Beeld hanteert een standaard bewaartermijn van 7 jaar. Dat wil zeggen dat Huis & Beeld jouw gegevens na 7 jaar zal verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Huis & Beeld langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Huis & Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Mocht je het idee hebben, dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@huisenbeeld.nl.

Cookies

Huis & Beeld gebruikt geen cookies of vergelijkbare instrumenten.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.