Over Huis & Beeld

Huis & Beeld nu en in de toekomst

Huis & Beeld ontwerpt sinds 2018 interieurs en tuinen. Steeds meer klanten weten de weg naar Huis & Beeld te vinden en dit heeft er toe geleid dat één ontwerper niet meer voldoende is. Om die reden is Huis & Beeld het team aan het uitbreiden, zodat klanten sneller geholpen kunnen worden.

Het hele ontwerpproces zal door iedere ontwerper op een zelfde manier doorlopen worden. Ook wordt het eindontwerp door iedere ontwerper op een zelfde manier gepresenteerd.

Onze missie

De meest persoonlijke en tot de verbeelding sprekende ontwerpen maken voor onze klanten, zoals ze niet zelf bedacht hadden kunnen worden. 

Onze waarden

We vinden het belangrijk goed naar de klant te luisteren en ons beste en meest creatieve werk te leveren. We streven ernaar dat iedere klant na afloop van het ontwerpproces blij is dat Huis & Beeld is ingeschakeld.