Over Huis & Beeld

Huis & Beeld nu en in de toekomst

Huis & Beeld ontwerpt sinds 2018 interieurs en tuinen. Steeds meer klanten weten de weg naar Huis & Beeld te vinden en dit heeft er toe geleid dat één ontwerper niet meer voldoende is. Om die reden is Huis & Beeld het team aan het uitbreiden, zodat klanten sneller geholpen kunnen worden.

Huis & Beeld is gestart in Roosendaal. Vooral in de coronaperiode bleek dat dit klanten elders in Nederland niet weerhield om Huis & Beeld in te schakelen. Veel afspraken werden in die periode online gemaakt. Zo hebben we inmiddels klanten in vele provincies mogen helpen. Nu we elkaar weer veel meer fysiek kunnen ontmoeten, merken we dat de belangstelling voor fysieke afspraken toeneemt en zelf vinden we dat persoonlijke contact natuurlijk ook veel fijner. Om die reden zullen we met steeds meer ontwerpers verspreid over Nederland gaan werken, zodat de lijntjes kort kunnen blijven.

Het hele ontwerpproces zal door iedere ontwerper op een zelfde manier doorlopen worden. Ook wordt het eindontwerp door iedere ontwerper op een zelfde manier gepresenteerd. Zelf ben en blijf ik bij ieder project betrokken, maar ben ik niet meer de enige die het tekenwerk doet.

Binnenkort zullen de andere ontwerpers zich op deze pagina voorstellen.

Onze missie

De meest persoonlijke en tot de verbeelding sprekende ontwerpen maken voor onze klanten, zoals ze niet zelf bedacht hadden kunnen worden. 

Onze waarden

We vinden het belangrijk goed naar de klant te luisteren en ons beste en meest creatieve werk te leveren. We streven ernaar dat iedere klant na afloop van het ontwerpproces blij is dat Huis & Beeld is ingeschakeld.